Съгласно разпоредбите на ГДПР, kupikartina.com има ангажимент да запази поверителността на личните данни, които събира и получава, чрез взаимодействие на потребител със сайта. 

Всяко посещение на сайта се счита за взаимодействие, независимо дали от него произтича реализирането на търговска сделка, създаване на потребителски акаунт в платформата или не.

Тези правила за поверителност ви предоставят информация за вида данни, която събираме, за целите, за които я използваме, за начина, по който се обработва, за това с кой може да бъде споделена. Когато посещавате уеб сайта kupikartina.com, Вие приемате съдържанието на тези правила за поверителност, заедно с условията, правилата за бисквитки и всички други документи, споменати в тези правила за поверителност.

На този сайт може да събираме данни за Вашите онлайн дейности, за да Ви предоставяме реклами на продукти, базирани на Вашите интереси. За целта може да получаваме данни от уеб сайтове на трети лица, на които се предоставят нашите реклами. Може да виждате определени реклами на други уеб сайтове, тъй като използваме рекламни мрежи на трети лица. Чрез тези рекламни мрежи можем да насочваме нашите съобщения към потребителите на база на демографски данни, интереси и контекст. С помощта на рекламните мрежи може да следим Вашите онлайн дейности, като събираме данни чрез автоматични средства, включително чрез използване на бисквитки, регистрационни файлове, пиксели и др.. 

Възможно е да събираме и данни за Вашето сърфиране като:

Данни за съдържанието, което преглеждате и с което взаимодействате. Например, софтуер на браузъра, преглежданите страници, върху какви елементи сте щракнали или какво сте добавили към пазарската си кошница.

Регистрационни файлове, като например вашия IP адрес, информация за браузъра, информация за заявки на HTTP клиент и време и местоположение на дейностите ви, домейн, настройки на устройството и приложенията, грешки и хардуерна активност.

Информация за това, къде се намира физически устройството ви. Например, когато използвате услуга или приложение за географско маркиране или сте дали съгласие за това, местоположението ви да бъде споделяно. Интереси и предпочитания, които сте посочили по време на настройката на поддържащия интернет продукт или услуга. 

При активно взаимодействие на потребителя със сайта от типа създаване на профил или заявяване на поръчка като гост, се предоставят лични данни, необходими за обслужването на същата. Информацията, която събираме с цел обработка на вашите запитвания, заявки и искания, може да включва вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер. Личната информация, която потребителите предоставят в интернет регистрационна форма, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен упоменатите такива от закона, нито ще бъде използвана с маркетингови цели. Всяка информация, която предоставяте в интернет регистрационната форма, се пази в отделна база данни за регистрации и не се използва с други цели. Личните данни на потребителите ще бъдат предоставени само на служители на фирмата, или на трети страни единствено свързани пряко с обслужването на поръчка направена към kupikartina.com, например куриерски фирми. Можете да ни пишете по всяко време, за да получите копие от вашата информация или да я коригирате. При изявено желание от Ваша страна, Вашите лични данни, както и създадения от Вас профил на сайта kupikartina.com могат да бъдат изтрити и заличени от нашата база данни. За целта е достатъчно само да ни уведомите чрез имейл или по телефона.

Периодът на използване на предоставените от Вас лични данни няма да бъде по-дълъг, от този който счетем за необходим, но може да бъде неограничен. 

kupikartina.com е собственост и се управлява от юридическо лице :

Ларгонет ООД (наричано "Компания")

ЕИК: BG 103961852

Адрес: гр. Варна 9000, ул. Хан Крум 8

За да се постигне съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), ние сме задължени да информираме всички посетители и клиенти на нашия онлайн магазин (наричани по-нататък "Клиенти"), че събираме лични данни на клиенти.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор и др.

Бихме искали да информираме всички клиенти за принципите, свързани с обработката на лични данни:

Клиентите Лични данни ще бъдат:

- обработвани законосъобразно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

- събрани и обработени за конкретни, изрични и легитимни цели на Дружеството и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;

- адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

- точни и, когато е необходимо, актуализирани; ще се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно;

- да се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на субектите на данни за не повече от 11 години и ако е необходимо за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще бъдат обработвани единствено с цел архивиране в интерес на компанията;

- обработвани по начин, който осигурява подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки;

Дружеството определя, че лицето, отговорно за събирането и защитата на личните данни на Клиентите съгласно GDPR, е Светослава Савова (наричана "Контролер").

Контролиращият е отговорен за и е в състояние да докаже съответствие с всички законови изисквания за обработка на данни.

Ако Клиентът желае да упражни правото си да коригира или изтрие личните си данни от базата данни на Компанията, моля, уведомете ни, че чрез свързване на Контролера чрез e-mail: svetla@largonet.net

Последно обновен: 17.05.2018